Přihláška

PŘIHLÁŠKA NA kouzelný svatební veletrh:

PŘIHLÁŠKA VYSTAVOVATELE

 

 

pokud potřebujete individuální nabídku, zašlete nám svou poptávku info@svatebniostrava.cz, obratem Vám odpovíme.

 image0

 

Nejčastější dotazy k aktuální situaci

 

Je možné v České republice veletrhy pořádat?

Dle aktuálního opatření Ministerstva zdravotnictví ČR lze veletrhy pořádat při dodržení systému O-N-T (očkování – prodělaná nemoc-test), tzn. že vystavovatelé, návštěvníci a provozní personál prokáží imunitu/bezinfekčnost (EU Covid pass, aplikace Tečka, certifikát o očkování nebo testu).

Kdy a jak se bude vystavovatel/návštěvník veletrhu prokazovat?

Platí podmínky dle systému O–N–T, tzn. účastník:

  • je držitelem platného certifikátu o očkování (od 2. očkování uběhlo nejméně 14 dnů),
  • je držitelem laboratorního potvrzení o prodělání nemoci covid-19 ne delší než 180 dnů (certifikát nebo SMS zpráva potvrzující nemoc),
  • má platný negativní RT-PCR test nebo absolvoval POC antigenní test.

Vystavovatelé se budou prokazovat čestným prohlášením za všechny zaměstnance vysílané na veletrh. Návštěvníci se budou prokazovat při vstupu na veletrh.

Jsou zaměstnanci veletrhu svatební ostrava a dalších firem zajišťujících provoz vsálech očkováni nebo testováni?

Pro provozní zaměstnance platí stejná pravidla, tzn. prokázání imunity/bezinfekčnosti dle systému O-N-T.

Je možné test udělat před návštěvou veletrhu v Ostravě nebo na veletrhu?

Vzhledem k logistice a časové prodlevě doporučujeme zajistit platný test nebo prokázání o očkování před příjezdem (pokud by bylo vyžadováno). Ve městě Ostrava existuje dostatečný počet testovacích míst.

Je nutná ochrana dýchacích cest?

Ochrana dýchacích cest se řídí aktuálními nařízeními pro pobyt ve vnitřních a venkovních prostorách. Aktuálně je povinnost nosit respirátor v hromadné dopravě a vnitřních prostorách, tedy i ve vnitřních prostorách sálů.

Jaké jsou podmínky vstupu na veletrh pro vystavovatele ze zahraničí, příp. jaké jsou podmínky vstupu do ČR z jednotlivých zemí?

Podmínky pro zahraniční účastníky se řídí aktuálními opatřeními dle semaforu rizikových zemí. Vzhledem k zavedení evropských Covid certifikátů a uvolnění cestování by účast vystavovatelů a návštěvníků z evropských zemí (EU), zejména sousedních zemí měla být bezproblémová. I pro zahraniční účastníky platí systém prokazování imunity/bezinfekčnosti.

Co se stane, když se situace zhorší a veletrh se neuskuteční?

Nacházíme se v rozdílné situaci než v loňském roce. Vzhledem k dosažené kolektivní imunitě se nepředpokládá zavedení tvrdá opatření jako „lockdown“. V případě zhoršení situace budou nastaveny podmínky s hygienickou službou tak, aby byl veletrh proveditelný.

Kdo je zodpovědný za dodržování pravidel na veletrhu?

Za nastavená pravidla zodpovídá pořadatel (včelí banka s.r.o.), za jejich dodržování každý účastník. Systém pravidel a jejich dodržování bude kontrolován Krajskou hygienickou stanicí.

Jaká pravidla platí pro stravováni na veletrhu a na expozicích?

Žádné opatření neřeší občerstvení na expozici na veletrhu. Vycházíme z podmínek platných pro nákupní centra (food court), resp. restaurace (občerstvení je možné vsedě, s určitým odstupem, bez ochrany dýchacích cest).

Jaká jsou omezení návštěvnosti?

Počet návštěvníků v sálech není omezený. Důležité je pouze to, aby od sebe lidé dodržovali rozestupy 1,5 metrů. Za tímto účelem jsme zvětšili uličky, takže lidé mohou rozestupy bez problémů dodržovat.